Akciğer embolisinin erken tanısı ve etkin tedavisi ile hastaların ölüm oranlarının azaltılması adına verilen büyük mücadelede, ülkeler arası iş birliğini arttırmak için, her yıl “Akciğer Embolisi Uzman Forumu” (Pulmonary Embolism Expert Forum –PEEF 2018) düzenleniyor.

Tüm dünyadan Akciğer Embolisi ile ilgili, alanında uzman ve söz sahibi kısıtlı sayıda hekimin katılabildiği Akciğer Embolisi Zirvesine, Bu yıl Türkiye adına davet edilmenin büyük mutluluğu ve gurunu yaşıyorum.

Bu yıl Barselona’da düzenlenen Akciğer Embolisi 2018 zirvesinde hasta sağ-kalımı nasıl arttırılabilir ve uzun dönemde Akciğer embolisi geçirmiş hastaların hayat kalitesi ne durumda konuları tartışıldı. Bu doğrultuda hastalığın en güncel girişimsel tedavi yaklaşımları ve önemli akciğer embolisi çalışmalarının sonuçları eşzamanlı olarak paylaşıldı.
Ben de Türkiye’nin Akciğer Embolisindeki tedavi yaklaşımlarını ve Hibrid ameliyathanemizde uyguladığımız Kateter Yollu Trombolitik Tedavi ve Trombektomi deneyimlerimizi aktarıp, vaka örneklerimizi paylaştım.

Doç. Dr. Mert DUMANTEPE – Barselona 30.03.2018