Doç. Dr. Mert DUMANTEPE

 • 1995 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesini’ne girdi ve 6 yıllık tıp fakültesi eğitimini tamamlayarak 2001 yılında mezun oldu.
 • 2002 yılında Dr.Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kalp ve Damar Cerrahisi asistanlığına başladı ve 2007 yılında Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı oldu.
 • 2007-2008 yıllarında, Istanbul Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Hastanesinde Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı olarak askerlik görevini yaptı.
  2008-2010 yılları arasında Mersin Toros Devlet Hastanesinde Mecburi hizmet görevini tamamladı.
 • 2010 yılında İstanbula dönerek Memorial Ataşehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinin kurulmasında görev aldı ve 2013 yılına kadar bu hastanede görevine devam etti.
 • 2013 yılı sonunda Medical Park Gebze Hastanesinde göreve başladı ve 2015 yılında Bahçeşehir Universitesi Tıp Fakültesinden Yardımcı Doçent Unvanını aldı.
 • 2016 yılında Amerikada, University of California, San Diego (UCSD) Sulpizio Cardiovascular Center’da Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyonda Pulmoner Tromboendarterektomi tedavisi alanında çalıştı.
 • 2016 yılında Gazi Universitesi Tıp Fakültesinde girdiği sınavda başarılı olarak Kalp Damar Cerrahisi Doçenti Unvanını aldı. Yine bu yıl gittiği University of California, San Diego Thorton Hospital’da Kalp nakli ve Asist Device (Yapay kalp) uygulamaları üzerine eğitimini tamamladı.

Doç. Dr. Mert Dumantepenin uluslararası atıf indeksleri kapsamındaki dergilerde (SCI ve SCI-expanded) yayınlanmış 35 adet makalesi, Ulusal Dergilerde yayınlanmış 20 den fazla makalesi vardır ve bu makalelere 100 ün üzerinde atıfta bulunulmuştur. Uluslararası ve Ulusal Kongrelerde sunulmuş 60’dan fazla bildiri bulunmaktadır.

Doç Dr. Mert Dumantepe Bahçeşehir Universitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalında ve Medical Park Hastaneleri Grubu’ndaki görevinden 2017 yılında ayrılmıştır.  2017 yılı Kasım ayından itibaren Acıbadem Altunizade Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği‘nde görev yapmaktadır.

Mesleki ilgi alanları

Kalp Damar Cerrahisi ile ilgili her türlü ameliyatı (Açık kap Cerrahisi, Bypass ameliyatları, kapak ameliyatları vb..) düzenli olarak yapmasına karşın asıl çalışma yoğunluğunu varis dahil olmak üzere tüm toplardamar ve atardamar hastalıkları ile Akciğer embolisinin girişimsel tedavisi oluşturmaktadır.

Doç.Dr. Mert Dumantepe damar hastalıklarının açık cerrahi tedavi yöntemleri ile tedavisi yanında, kateterlerle geçekleştirilen anjioplasti, stent ve anevrizmaların stentgreftlerle tedavisi konusunda da deneyimli bir damar hastalıkları uzmanıdır.

Dr.Mert Dumantepe tarafından başarı ile uygulanan bazı atardamar ameliyatları;

 • Damar Tikanıklıklarında Bypass Ameliyatlari
 • Damar Tikanıklıklarında ilaçlı ve ilaçsız balon anjioplasti
 • Damar Tikanıklıklarında ilaçlı ve ilaçsız Stent Uygulaması
 • Anevrizmaların açık Ameliyatlari
 • Torakoabdominal Anevrizma Ameliyatları
 • Abdominal Aorta Anevrizma Ameliyatları
 • Diğer Atardamarların Anevrizmalarının Ameliyatları
 • Anevrizmaların Endovasküler Stentgreft ile Tedavisi
 • Karotis (Şahdamar) Endarterektomisi
 • Böbrek Yetmezliğinde diyaliz için fistül Ameliyatlari
 • Her Türlü Arteryel Yada Venöz Kateter Yerleştirilmesi
 • Atardamar Tikanikliklarinda pıhtı eritici (trombolitik) tedavi
 • Atardamar darlık ve tıkanıklıklarının anjiyografi eşliğinde stent ve balon anjioplasti ile tedavisi
 • Diyabetik ayak yarası ve damar tıkanmasına bağlı bacak gangrenlerinde anjiyografi eşliğinde mikromatkap benzeri cihazlarla tedavi

Dr. Mert Dumantepe tarafından uygulanan bazı toplardamar ameliyatları;

 • Varis tedavisinde Endovenöz Lazer, Radyofrekans Ablasyon ile tedavi
 • Varis tedavisinde Nontermal Periferik embolizasyon (Glue ile tedavi)
 • Varis Tedavisinde Köpük skleroterapi ve Ndyag Lazer tedavisi
 • Vasküler malformasyon tedavisi
 • Derin ven trombozunun (bacak toplardamar pıhtılaşmasının) anjiyo eşliğinde   kateter yöntemleri ile tedavisi  (EKOS, Aspirex, Anjiojet)
 • Toplardamar tıkanıklıklarında balon ve stent uygulamaları
 • Toplardamar tıkanıklıklarında Filtre uygulamaları (Vena Cava Filtresi)
 • Akciğer embolisinin Kateter yollu trombolitik tedavisi ve Farmakomekanik yolla uygulanan Aspirasyon Trombektomisi

Damar hastalıkları tedavisinde yurtiçi ve yurtdışı toplantılarda eğitmen ve  konuşmacı olarak görev yapmaktadır. Bazı uluslararası firmaların ulusal ve uluslararası eğitmeni olarak çalışmaktadır.

Son 4 yıldır tüm dünyada Damar Cerrahisi Kongrelerinde (Charing Cross-Londra, İngiltere, European Venous Forum-Masstricht, Hollanda, VEITH, NewYork-USA) lazerle ve Radyofrekansla ile varis tedavisi konusunda, Derin ven trombozu ve Akciğer embolisi girişimsel tedavi yöntemleri konusunda  davetli konuşmacı olmuştur.

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

 • Türk Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği
 • Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği
 • Fleboloji Derneği
 • TKDCD Pulmoner Vasküler Hastalıklar Çalışma Grubu Yönetim Kurulu Üyeliği
 • Yara Bakım Derneği
 • European Society for Vascular Surgery (Avrupa Damar Cerrahi Derneği)
 • European Association of Cardio-Thoracic Surgery (EACTS)
 • Society for Thoracic Surgeons (STS)
 • American Venous Forum (Amerikan Toplardamar Hastalıkları Derneği)

Doç. Dr. Mert Dumantepe’ye ulaşmak için: 

www.mertdumantepe.com

www.derinventrombozu.com

www.varis.istanbul

web adreslerinde iletişim sayfasından mesaj gönderebilirsiniz.