DVT/Derin ven trombozu nedir?

Tromboz sözcüğü hemen hemen herkesin yaşamında bir kez duymuş olduğu tıbbi bir terimdir. Tromboz teriminin kökeni Antik çağa dayanır. “Thrombós” kelimesi eski Yunancada “tıkaç” demektir. Dolayısıyla tromboz, bir kan damarının kan pıhtısı (“tromboz”) nedeniyle tıkanması anlamına gelir. Trombozun en sık meydana geldiği yerler bacak ve kalça bölgesindeki derin toplardamarlardır, yol açtığı en tehlikeli sorunlardan biri de akciğer embolisidir.

Derin ven trombozu (DVT) derin yerleşimli toplardamarlarda pıhtılaşma ile damarların tıkaması anlamına gelir. En sık bacak toplardamarlarında görülür. Damar tıkanması ya da toplardamar tıkanması olarak da adlandırılır ancak atardamar tıkanmasında çok farklıdır. Görülme sıklığı her 1000 kişide1-2’dir. Seyrek olarak gençlerde görülmekke birlikte genellikle 40 yaşından sonra görülür.

Pıhtı çoğunlukla diz altında baldır kaslarındaki toplardamardan başlar ve genellikle yukarıya, uyluk ve kasık toplardamarlarına ve hatta Vena Cava İnferiora (göbek seviyesindeki ana toplardamara) ulaşabilir. Tıkanmanın seviyesi ne kadar yukarıysa hastalıgın şiddeti ve sonrasında gelişecek komplikasyonlar o kadar fazla olur.

Bacak toplardamarları pıhtılaşarak tıkanırsa kanın ayaklardan kalbe dönüşünü zorlaştırır. Bu bacakta şişliğe, renk değişikliğine ve şiddetli ağrıya yol açar.

Derin bacak toplardamarları  baldır ve üst bacaklardaki kasların içinden geçen büyük toplardamarlardır. Cildin hemen altında gördüğümüz toplardamarlar ise yüzeyel toplardamar sistemidir, DVT geliştiğinde, toplardamarlar içindeki kan akışı, kan pıhtısı tarafından kısmen veya tamamen bloke edilir.

Toplardamarladaki kan pıhtıları çoğunlukla bacaklarda oluşmakla birlikte vücudun kollar da dahil başka bir yerinde de meydana gelebilir. Nadiren vücuttaki diğer derin toplardamarıda kan pıhtıları ile bloke olabilir.

DVT, tamamı venöz tromboemboli (VTE) olarak bilinen sorunlar grubunun bir parçasıdır.

Venöz tromboemboli nedir?

Venöz, ven (toplardamar) ile ilgili demektir. Tromboz ise bir kan damarının bir trombüs (kan pıhtısı) tarafından tıkanması anlamına gelir. Emboli, trombüsün oluştuğu yerden oynayarak kan içinde hareket edip vücudun başka bir bölgesindeki daha dar bir damarda sıkışması demektir.

Akciğer embolisi; çoğunlukla bacaktaki bir DVT’den bir trombüsün kopması ve akciğerdeki kan damarlarından birinde takılmasıdır. Pulmoner emboli de venöz tromboembolinin parçasıdır.