derin ven trombozu belirtileri, teşhis ve yeni tedavi yöntemleri