DVT neden oluşur?

 

Bacak damarlarında kan pıhtıları neden oluşur?

Kan normalde toplardamar boyunca hızla akar ve çoğunlukla pıhtı oluşturmaz. Bacak toplardamarlarındaki kan akışı bacak hareketleri tarafından kolaylaştırılır zira kas faaliyeti, toplardamarları sıkıştırır. Bazen DVT açık bir sebep olmaksızın meydana gelir. Ancak aşağıdaki durumlar, DVT ol u ş m a   r is k i n i  a r t t ı rı r.

Thrombus

1) Toplardamarlardaki kan akımının yavaşlaması (İmmobilite)

Yavaş akan kanın normal akan kana göre pıhtı oluşturması daha olasıdır.2-2.5 saatten daha uzun süren genel anestezi altındaki işlemler sonrasında eğer önlem alınmazsa DVT görülme ihtimali yüksektir.

*Anestezi altındayken bacak toplardamarındaki kan akışı çok yavaşlayabilir bu da pıhtı oluşması ihtimalini arttırır. Bazı cerrahi türleri (bilhassa pelvis veya bacaklara) DVT riskini daha da arttırır.

*Kalça çıkığı gibi büyük ortopedik ameliyatlar ve kırık sonrasında bacağın sert bir alçı içine alınması da dahildir.

*Yoğun bakım birimlerine alınan kişilerde immobil olmaları nedeniyle artmış DVT riski taşır.

*Uçak, tren veya otobüs/araba ile uzun (12 saat ve daha fazlası) seyahatler riskin hafifçe artmasına neden olabilir.

2) Toplardamar iç duvarında hasar olması

 

*DVT ven çeperine zarar verebilir. Bu nedenle sizde DVT gelişmişse gelecekte bir başka DVT gelişmesi riskiniz artar.

*Vaskülit (Toplardamarda enflamasyon) gibi bazı durumlar ve bazı ilaçlar (örneğin, bazı kemoterapi ilaçları) toplardamar duvarona zarar verebilir ve DVT gelişmesi riskini arttırır.

*Toplardamarda hasar oluşumu, damar içi enjeksiyon sonucunda meydana gelebilir. Bu durum hastanede (damara intravenöz kateter takılan) bir serum tedavisi uygulanmasından sonra oluşabilir. Eroin gibi damara enjekte edilen maddeleri kullananlar da toplardamar hasarı görülebilir, bu da DVT’nin daha sık oluşmasına yol açar. Özellikle yasadışı maddeleri bacak veya kasıklarına enjekte etmeleri halinde bu durum yaşanır.

 

3) Kanın normalden daha kolay pıhtılaşmasına neden olan durumlar (trombofili)

*Bazı nadir görülen kalıtımsal bozukluklar da kanın normalden daha kolay pıhtılaşmasına yol açabilir. Bu hastalıkların başlıcaları FV Leiden mutasyonu, AT III eksikliği, Protein-C eksikliği, Protein-S eksikliği, Antifosfolipid antikorları olan durumlardır. Genç yaşta DVT, sık sık tekararlayan DVT, ailede DVT öyküsü olası, anormal damarlarda DVT, gebelikte DVT ve tekrarlayan düşük gibi gebelik sorunları olan hastalarda pıhtılaşmaya eğilim yaratan bir hastalıktan şüphenenilmelidir.

* Östrojen içeren doğum kontrol hapı ve hormon replasman tedavisi (HRT)kanın  daha kolay pıhtılaşmasına yol açabilir.

*Kanser veya kalp yetmezliği olan kişilerde risk artmıştır. Bazen DVT henüz kanser tanısı koyulmamış olan bir bireyde meydana gelir. DVT’nin sebebinin ne olduğunu araştırmak için yapılan tetkikler altta yatan nedenin kanser olduğunu ortaya çıkarabilir.

*Hamilelik döneminde  salgılanan hormonlarla ve  kan volumunun artması ile DVT riski artar.  1.000 hamile kadından yaklaşık 1 tanesi hamileyken veya doğum yaptıktan sonraki yaklaşık altı ay içinde DVT yaşar.

*Obesite, erkek cinsiyet ve dehidratasyon (vücudun susuz kalması) derin ven trombozu riskini arttıran diğer faktörlerdir.