Derin Ven Trombozu Nedir?

Derin ven trombozu (DVT) derin yerleşimli toplardamarlarda pıhtılaşma ile damarların tıkanması anlamına gelir. Trombozun en sık meydana geldiği yerler bacak ve kalça bölgesindeki derin toplardamarlardır, yol açtığı en tehlikeli sorunlardan biri de akciğer embolisidir. Damar tıkanması ya da toplardamar tıkanması olarak da adlandırılır ancak atardamar tıkanmasında çok farklıdır.

Pıhtı çoğunlukla diz altında baldır kaslarındaki toplardamardan başlar ve genellikle yukarıya, uyluk ve kasık toplardamarlarına ve hatta göbek seviyesindeki ana toplardamara (Vena Cava İnferiora) ulaşabilir. Tıkanmanın seviyesi ne kadar yukarıysa hastalığın şiddeti ve sonrasında gelişecek komplikasyonlar o kadar fazla olur.

Devamını Oku…

derin ven trombozu videoları

Derin Ven Trombozu Belirtileri Nelerdir?

derin ven trombozu belirtileri, derin ven trombozu komplikasyonları

Derin Ven Trombozu bazen hiçbir belirti göstermez ve ancak akciğer embolisi gibi ölümcül bir komplikasyon meydana geldiğinde teşhis edilir. DVT en çok dizin altında, baldır içindeki bir derin toplardamarda meydana gelir. Tipik DVT belirtileri arasında şunlar yer alır:

 • Baldırda  şiddetli ağrı ve gerginlik
 • Baldırın şişmesi
 • Baldırda renk ve sıcaklık değişiklikleri. Normalde bloke olmuş  derin toplardamarda gidecek olan kan, yüzeyel toplardamarlara yönlendirilir. Böylece baldır ısınabilir ve kızarabilir.

Devamını oku…

Derin Ven Trombozu Neden Oluşur?

derin ven trombozu belirtileri, derin ven trombozu komplikasyonları

Kan normalde toplardamar boyunca hızla akar ve çoğunlukla pıhtı oluşturmaz. Bacak toplardamarlarındaki kan akışı bacak hareketleri tarafından kolaylaştırılır zira kas faaliyeti, toplardamarları sıkıştırır. Bazen DVT açık bir sebep olmaksızın meydana gelir. Ancak aşağıdaki durumlar, DVT oluşma riskini arttırır…

 1. Toplardamardaki kan akımının yavaşlaması (Immobilite)
  Yavaş akan kanın normal akan kana göre pıhtı oluşturması daha olasıdır.2-2.5 saatten daha uzun süren genel anestezi altındaki işlemler sonrasında eğer önlem alınmazsa DVT görülme ihtimali yüksektir.

  • Anestezi altındayken bacak toplardamarındaki kan akışı çok yavaşlayabilir bu da pıhtı oluşması ihtimalini arttırır. Bazı cerrahi türleri (bilhassa pelvis veya bacaklara) DVT riskini daha da arttırır.
  • Kalça çıkığı gibi büyük ortopedik ameliyatlar ve kırık sonrasında bacağın sert bir alçı içine alınması da dahildir.
  • Yoğun bakım birimlerine alınan kişilerde immobil olmaları nedeniyle artmış DVT riski taşır.
  • Uçak, tren veya otobüs/araba ile uzun (12 saat ve daha fazlası) seyahatler riskin hafifçe artmasına neden olabilir.

Devamını oku…

Derin Ven Trombozu Tanısı Nasıl Konur?

Doppler Ultasonografi

Derin toplardamarlardaki pıhtının saptanmasında en sık başvurulan yöntemdir. Ses dalgalarını kullanarak, kan ve damar içindeki akımın resmini oluşturma prensibine dayanan bir yöntemdir.

Renkli Doppler ultrasonografi ile DVT tanısı ağrısız, kolay, ucuz ve doğru bir şekilde konulabilir. Ancak karın içindeki damarlar, kalbe yakın ve göğüs boşluğundaki damarların renkli Doppler ultrasonografi ile değerlendirilmesi zordur. Derin Ven Trombozu teşhisinde renkli doppler ultrasonografi ile kesin sonuç alınamaması durumunda diğer yöntemlere başvurulabilir.

derin ven trombozu teşhisi ultrason

DVT Derin Ven Trombozu Komplikasyonları

Bacaktaki toplardamarda bir kan pıhtısı oluştuğunda çoğunlukla damar duvarına saplı kalır. Belirtiler giderek yatışma eğilimi gösterir. Ancak iki ana olası komplikasyon söz konusudur:

• Akciğer embolisi (akciğere ulaşan bir kan pıhtısı).
• Post-trombotik sendrom (DVT sonrası gelişen geri dönüşümsüz varis hastalığı).

Akciğer Embolisi (Pulmoner Emboli)

DVT geçiren az sayıda insanda kan pıhtısının bir parçası kopar. Bu parça kan akışı içinde hareket eder ve emboli olarak adlandırılır.  Emboli bir yere takılana kadar kan içinde hareket eder. Derin bacak toplardamarlarındaki bir pıhtıdan kaynaklanan emboli, daha büyük bacak ve vücut toplardamarlarına, büyük kalp odacıkları aracılığıyla kalbe ulaşır ve kalpten akciğer atardamarına geçer; buna Akciğer embolisi (Pulmoner Emboli) adı verilir.

Akciğer Embolisi, Önlenebilir hastane ölümleri içinde 1. Sırada yer almaktadır.

Küçük bir akciğer embolisi hiçbir belirtiye yol açmayabilir. Orta büyüklükteki bir PE nefes alma sorunlarına ve göğüs ağrısına neden olabilir. Ana akciğer atardamarını tutan büyük bir emboli; şok, hipotansiyon ve ani ölümle sonuçlanabilir. Tedavi edilmeyen DVT geçiren her 10 kişiden yaklaşık 1 tanesinde belirtilere ve ölüme yol açabilecek kadar büyük bir akciğer embolisi geliştiği hesaplanmıştır. 

Akciğer Embolisi Tedavisi

DVT ve Akciğer Embolisi; önlenebilir hastane ölümlerinin 1. sırasındadır.

Yeni geliştirilen katater yollu tedaviler ile damar içerisindeki pıhtının tamamen eritilmesi mümkündür.

Akciğer Embolisi Tedavisi

Post Trombotik Sendrom

Akut, proximal DVT geçiren  ve uygun tedavi alamayan kişilerin %25-75 inde 2 yıl içinde Post-trombotik sendrom (PTS) gelişir. PTS gelişen kişilerin %90’ı 10 yıl içinde iş yapamaz duruma gelmektedir.

Damar içindeki pıhtının klasik yöntemlerle tedavisi ile pıhtının kendisinin kaybolması sağlanamamakta ve uzun dönemde toplardamarlar içindeki kapaklarda gelişen harabiyete bağlı geri dönüşümsüz venöz yetmezlik (varis hastalığı) gelişmektedir. Kapakların kanı kalbe iletememesi ve sürekli geri kaçırması ile toplardamarlar içinde yüksel basınç gelişmekte. Bu durumda ilerleyen dönemde bacakta şişlik, ağrı, ciltte kalınlaşma ve kalıcı hiperpigmentasyon ile ilerleyen dönemde venöz ülser denilen tedavisi zor yaralar meydana gelebilmektedir.

Yüksek seviyeli derin ven trombozlarında (Karın içi ve kasık) , diz altı DVT lere oranla daha yüksek oranda DVT gelişebilmektedir. Bu nedenle Yüksek seviyeli DVT’lerde tedavi konusunda daha agresif olunmalı ve kateter yollu  yeni tedavi yöntemleriyle akut dönemde aktif bir şekilde pıhtının erimesi sağlanmalıdır.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayın
posttrombotik sendrom tedavisi

Derin Ven Trombozu Tedavisinde Yöntemler

Anjiojet

Aspirasyon Trombektomisi

Aspirex ve Rotarex kateter sistemleri ile erken dönemde toplardamar içinde bulunan pıhtının tamamının eritilmesi mümkün olmaktadır.

Anjiojet

Ultrasonik Kateterle Tromboliz

Ultrason dalgalarının kullanılması, kan sulandırıcı ilacın pıhtının derinliklerine ulaşmasını ve erimenin sağlanması ile DVT’nin komplikasyonları önlenebilmektedir.

Anjiojet

Anjiojetle Farmako-Mekanik Trombektomi

Atardamar ve toplardamar pıhtı ile tıkanıkları ile Akciğer embolisi tedavisinde Anjiojet Farmakomekanik Trombektomi ile hızlı ve etkin sonuçlar alınmaktadır.

Yeni Kuşak Antikoagulanlar

Yeni nesil antikoagülanlarla (YOAK) yapılan tedavide kan sulanma düzeyinin rutin olarak kontrol edilmemesi, hastalara günlük yaşamda büyük konfor sağlamaktadır.

Anjiojet

Endoflebektomi + İliak Ven Stentleme

Kronik derin ven trombozu tedavisinde, seçilmiş hasta grubunda sonuçları çok başarılı olan, tüm dünyada en son geliştirilen tedavi seçeneğidir.

Anjiojet

Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyon

KTEPH hastalarında altın standart tedavi, Pulmoner Tromboendarterektomi adı verilen pıhtı ile tıkalı akciğer atardamar yatagının cerrahi endarterektomisidir.

Derin Ven Trombozundan Korunma

derin ven trombozundan korunmak

DVT Derin Ven Trombozu çoğu kez büyük bir cerrahi işlemden sonra gerçekleşen sadece bir seferlik bir olaydır. Ancak DVT geliştiren bazı kişiler süregelen başka DVT oluşması riski taşımaktadır.   Örneğin bir kan pıhtılaşması sorunu veya sürekli immobilite yaşıyorsanız. Yukarıda bahsedildiği gibi uzun süre antikoagülasyon (genelde warfarin içeren) almanız önerilebilir. Hekiminiz size bu konuda öneride bulunacaktır.

İlk veya tekrarlayan DVT oluşumunu engellemeye yardımcı olabilecek diğer şeyler şunları içermektedir;

Hareketsizlik

Mümkünse uzun süre hareketsiz kalmaktan, örneğin uzun saatler bir koltukta oturmaktan kaçının. Yapabiliyorsanız ara sıra kalkıp yürüyün. Yapabilirseniz günde 30-60 dakikalık canlı bir yürüyüş daha da iyi olacaktır. Burada amaç kanın birikmesini durdurmak ve bacaklardaki kan dolaşımını hareketli tutmaktır. Baldır kaslarını çalıştıran düzenli egzersizlerin de yardımı olur. Oturuyorken bile bazı baldır egzersizleri yapabilirsiniz.

Büyük Ameliyatlar

Büyük ameliyatlar DVT için risk oluşturur – bilhassa kalça, alt karın ve bacaktaki ameliyatlar. DVT’yi önlemeye yardımcı olmak için (profilaksi) size ameliyattan hemen önce heparin enjeksiyonu uygulanabilir. Clexane® (enoksaparin) ve İnnohep® (Tinzaparin) tromboprofilaksi amaçlı verilen en yaygın heparin türleridir. Kalça veya diz replasmanı ameliyatından sonraki tromboembolik komplikasyonları (örn DVT ve PE) önlemek için bazı yeni ilaçlar sunulmuştur. Rivaroksaban (Xarelto®) ve dabigatran eteksilat (Pradaxa®) bu durumlarda kullanılır ve enjeksiyondansa ağız yoluyla tablet olarak verilebilir. Uzun ameliyatlar esnasında bacakları sıkıştırmak için bir pompaya bağlı şişirilebilir bir kılıf da kullanılabilir. Ayrıca size hastanedeyken giymeniz için kompresyon çorabı verilebilir (tromboembolik önleyici çoraplar). Ameliyattan sonra sizi mümkün olan en kısa sürede yataktan çıkarmak ve yürütmek de yaygın bir uygulamadır. Yeni ilaç fondaparinuks sodyum (Arixtra®), bazı durumlarda cerrahi hastalarında veya hastanedeki immobilize, ilaç tedavisi gören hastalarda DVT’yi önlemek amacıyla enjekte edilebilir.

derin ven trombozu risk grubu kimler risk altında
dvt den korunmak için nelere dikkat etmeliyiz

Sağlıklı Beslenme ve Egzersiz

Uzun süreli uçak, tren, araba veya otobüs seyahatleri yaptığınızda ara sıra koridorda ileri geri küçük yürüyüşler yapmalısınız. Koltuğunuzda otururken baldır kası egzersizleri yapmaya çalışın.  (bu egzersizi, ayak bileklerinizde daire çizerek, topuklarınızı yerde tutarken ‘ayakucu’ konumuna geçip ayak başparmağınızı yerden kaldırarak yapabilirsiniz.) vücudunuzun iyi su almasını sağlamayı, alkol, kafein ve uyku ilaçlarından kaçınmayı hedeflemelisiniz. Eğer daha önce DVT geçirmişseniz uzun bir yolculuk veya uçuş yapmadan önce tavsiye almak üzere hekiminize görünmelisiniz. Aşırı kilolu kişilerde DVT riski daha yüksektir. Bu sebeple riski azaltmak için kilo vermeye çalışmalısınız

Bizimle iletişime geçin…

Derin Ven Trombozu, Post-Trombotik Sendrom veya Pulmoner Emboli hakkında öğrenmek istediğiniz tüm konular ve Türkiye’de mevcut en yüksek teknoloji ile uygulaması yapılan tedaviler hakkında bilgi almak için Doç.Dr.Mert DUMANTEPE ile iletişime geçebilirsiniz.

İletişim