Akciğer Embolisi (Pulmoner Emboli) Nedir?

akciğer embolisi nedir? pulmoner emboli nedir?

Akciğer Embolisi yani Pulmoner Emboli (PE) akciğer atardamarlarında, kan pıhtısı sebebiyle oluşan tıkanıklıktır.

Emboliye sebep olan  pıhtıların pek çoğu, bacak yada uyluk bölgesindeki derin toplardamarlardan köken alır. Toplardamar içinde oluşan bu kan pıhtısı (trombus) ilk oluştuğu yerden koparak ayrılır ve kan dolaşımı ile taşınarak akciğer atardamarına ulaşarak damarı tıkar. Pulmoner emboli akciğerin merkezindeki bir atardamarda veya akciğerin kenarına yakın bir damarda olabilir. Bu pıhtı büyük veya küçük olabilir ve/veya birden fazla pıhtı bulunabilir.

Akciğer embolisi, yaşamı tehdit eden, tedavi edilmediğinde başta akciğerler ve kalp olmak üzere tüm organların çalışmasını etkileyen oldukça ciddi bir hastalıktır ve önlenebilir hastane ölümlerinin 1. sırasında yer almaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nde 1 yılda akciğer embolisi sebebi ile gerçekleşen ölümlerin sayısının meme kanseri ve AIDS’ten çok daha fazla olması sebebi ile bu hastalık “National Public Health Crisis” yani ulusal sağlık krizi olarak adlandırılmaktadır. Yine Amerikan istatistiklerine göre her yıl venöz tromboembolizm yüzünden…

Devamını Oku…

Akciğer Embolisi Kimlerde Olur?

Olağan sebep : Derin ven trombozu

Neredeyse tüm vakalarda sebep, DVT olarak bilinen, başlangıçta derin bir vende oluşmuş olan bir kan pıhtısıdır (trombüs). Bu pıhtı, kan dolaşımı içinde hareket eder ve nihayetinde akciğerdeki kan damarlarından birinde takılır. Yerinden ayrılan bu trombüse artık embolüs adı verilir (ve böylece bir emboliye yol açabilir). DVT’lerin çoğu, bacaklar veya pelvisteki venlerden gelir. Bazen bir Pulmoner emboli bir kol damarındaki kan pıhtısından veya kalpte oluşan bir kan pıhtısından kaynaklanabilir.

Diğer sebepler

Akciğerdeki kan damarında görülen tıkanma nadiren kan pıhtısı olmayan bir emboliden kaynaklanabilir. Bu emboli şunlar olabilir:

  • Kırılan bir kemiğin iliğinden gelen yağlı madde; Yağ embolisi (büyük, uzun bir kemik kırılmışsa örn: femur (uyluk kemiği)…

Devamını oku…

akciğer embolisi kimlerde olur

Akciğer Embolisi Belirtileri Nelerdir?

akciğer embolisi belirtileri nelerdir

Belirtiler pıhtının ne kadar büyük veya küçük olduğuna, pıhtının ana akciğer atardamarlarının tıkayıp-tıkamamasına ve kişinin akciğerlerinin bu pıhtıyla ne denli iyi başa çıkabildiğine bağlıdır. Dayanıksız veya mevcut hastalığı olanların zinde ve sağlıklı birine göre daha kötü belirtiler göstermesi olasıdır. Belirtiler genellikle aniden baş gösterir.

Küçük bir PE şunlara yol açabilir:

> Hiçbir belirti göstermez (yaygın).

> Nefes alamama: Çok hafiften bariz nefes darlığına kadar farklı derecelere olabilir.

> Hemoptizi: Öksürükle kan gelmesi

> Plöresiz: Nefes alma esnasında hissedilen batıcı tipte göğüs ağrısı. Çoğunlukla derin nefes alamadığınızı hissedersiniz zira ağrı, duraklayarak nefes almanıza neden olur. Bu durum pıhtının …


Devamını oku…

Akciğer Embolisi Tanısı Nasıl Konur?

Akciğer Embolisi tanısından çoğunlukla, belirtiler ve tıbbi öykünüz baz alınarak şüphelenilir. Örneğin büyük cerrahi ameliyat geçiren, hastaneden immobilize olan, ardından ani nefes darlığı yaşayan bir kimsenin Pulmoner Emboli geçirmesi olasıdır.

Akciğer Embolisi teşhisi teyit etmeye yardımcı olması amacıyla çeşitli testler ve görüntüleme teknikleri kullanılabilir. Bu testler aşağıdakiler bir veya daha fazlasını içerebilir:

Akciğer Embolisi (Pulmoner Emboli) Komplikasyonları

Ana akciğer atardamarının akut yada tekrarlayıcı emboli nedeni ile tıkanması ve pıhtıların kronikleşip fibrozise dönüşmesiyle Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyon (KTEPH) oluşur.

Pulmoner arteriyel hipertansiyon (PAH) yıllar boyunca gözardı edilmiş çok ağır bir hastalıktır. Geçmişe baktığımızda 200’den az olgu bildirilmiş olmasına rağmen, son yıllarda hasta yaşam kalitesini düzelten yeni tedavilerin ortaya çıkması ile Kalp-damar cerrahlarının bu olgulara olan ilgisi artmıştır.

Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyon

akciğer embolisi komplikasyonu kteph

KTEPH hastalarının altın standart tedavisi Kronik pıhtı ile tıkalı akciğer atardamar ağacının cerrahi endarterektomisidir.

1970’da San Diego, California Üniversitesinde (UCSD) yapılan ilk başarılı pulmoner tromboendarterektomi (PTEA) ameliyatından sonra, günümüze dek toplam yaklaşık 4000 KTEPH vakası yapılmıştır. Cerrahi mortalite oranlarıda günümüzde deneyimli ekiplerce  %3-5 arasındadır. PEA’nın başarılı olması multidisipliner bir ekip oluşturulmasına bağlıdır. Türkiye’de Doç.Dr.Mert Dumantepe bu alanda dünyanın en önemli ismi konumunda bulunan Prof.Dr.Michael Madani ile San Diego Universitesi (UCSD), Amerika’da çalışma fırsatı bulmuş ve kendisinden Pulmoner Tromboendarterektomi ile ilgili birlikte yaptıkları vakalardan edindiği tecrübe ve deneyimleri hastalarına halen başarıyla sunmaktadır.

Nasıl tanı konur?

Semptomlar: KTEPH hastaları eforla nefes darlıgı, yorgunluk, sağ kalp yetmezliği, efor ile gelen bayılma, stres anjinası, hemoptizi yada göğüs ağrısı şikayetleri ile başvurur.

Devamını oku…

Akciğer Embolisi (Pulmoner Emboli) Tedavisinde Yöntemler

akciğer embolisinde medikal tedavi antikoagülanlar

Medikal Tedavi

Antikoagülan tedavisi sayesinde yeni pıhtı oluşması ve mevcut pıhtıların büyümsesinin önüne geçilmesi amaçlanır.

Devamını oku–>

ultrasonik kataterle derin ven trombozu tedavisi ve akciğer embolisi tedavisi,

Yeni Tedavi Yöntemleri

Modern tıptaki gelişmeler sayesinde, erken dönemde direkt pıhtının içine girilerek, aktif şekilde pıhtının tamamen erimesi sağlanabilmektedir.

Devamını oku–>

akciğer embolisi aspirasyon trombektomisi

Perkütan Aspirasyon Trombektomisi

Akciğer embolisi ve pıhtı ile tıkalı damar tedavisinde Anjiojet Farmakomekanik Trombektomi ile hızlı ve etkin sonuçlar alınmaktadır.

Devamını oku–>