Akciğer Embolisi (Pulmoner Emboli) Nedir?

Pulmoner emboli akciğerlerdeki atardamarlarında, kan pıhtısı sebebiyle oluşan tıkanıklıktır.  Toplardamar içinde oluşan kan pıhtısı (trombus) ilk oluştuğu yerden koparak ayrılır ve toplardamar içerisinde seyahat eder ise bu gevşek pıhtı “emboli” olarak adlandırılır. Emboliye sebeb olan bu pıhtı parçasının, kan akımı ile akciğere taşınıp, akciğer kan akımını kapatmasi olayına ise “pulmoner (akciğer) emboli” adı verilir.

PE akciğerin merkezindeki bir atardamarda veya akciğerin kenarına yakın bir damarda olabilir. Bu pıhtı büyük veya küçük olabilir ve birden fazla pıhtı bulunabilir. Akciğerin merkezine yakın büyük bir pıhtıyla meydana gelen ciddi belirtiler varsa bu durum “masif  akciğer embolisi” olarak bilinir ve oldukça ciddidir.

Pulmoner emboli, yaşamı tehdit eden tedavi edilmediğinde akciğerleri ve diğer organların çalışmasını da etkileyen oldukça ciddi bir sorundur.  Pulmoner emboliye sebep olan pıhtıların pek çoğu, bacak yada uyluk bölgesindeki derin toplardamarlardan köken alır.

Akciğer embolisi önlenebilir hastane ölümlerinin ilk sırasında yer alır.

pulmoner emboli

Derin toplardamarlarda oluşan pıhtılar ( DVT) en önemli nedenidir ve hastanede yatan hastalarda, özellikle ameliyatlardan sonra oluşur. Toplardamarda oluşmuş ve koparak akciğere giden pıhtının tıkadığı akciğer damarının büyüklüğüne göre ortaya çıkan klinik tablo değişir. Büyük pıhtı büyük damarı tıkadığında ölümcül sonuçlar ortaya çıkar. Bazen ise bu emboliler sessiz kalır, olayın farkına bile varılmaz. İki klinik tablo arasında kesin sınır olmadığından tüm DVT’li hastalara akciğer embolisi adayı olarak bakılmalı ve gerekli tedavi titizlikle uygulanmalıdır.

Amerikalılar bu hastalığı “National Public Health Crisis” yani ulusal sağlık krizi olarak adlandırmaktadır, çünkü Amerika Birleşik Devletleri’nde 1 yılda meme kanseri ve AIDS’ten çok daha fazla ölümü akciğer embolisi nedeniyle görülmektedir. Yine Amerikan istatistiklerine göre, yılda 3 milyondan fazla hasta venöz tromboembolizm yüzünden hayatını kaybetmektedir.

Akciğer Embolisi (Pulmoner Emboli) Sınıflaması